Groener dan groen van Atelier SKON is genomineerd voor de CZzorgprijs 2023

Groener dan groen van Atelier SKON is genomineerd voor de CZzorgprijs 2023

Genomineerden CZ Zorgprijs 2023 zijn bekend!

Vitalis woongroep: Groener dan groen

Groener dan groen zorgt voor kruisbestuiving, zingeving, bewustwording, inclusie, co-creatie, het delen van talent waarbij restmaterialen door wijkbewoners en bewoners uit het woonzorgcomplex worden omgetoverd naar duurzame groene producten.

Feestelijke prijsuitreiking

Het CZ Fonds reikt de CZ Zorgprijs uit om vernieuwende projecten rond een specifiek thema te bevorderen. 14 december a.s. zal de feestelijke prijsuitreiking van de CZ zorgprijzen plaatsvinden tijdens een inspiratiesessie rondom duurzaamheid. Tijdens deze middag worden de prijzen uitgereikt door Wouter Scheepens, interim-directeur-bestuurder van MVO Nederland en juryvoorzitter van de CZ Zorgprijs 2023. Het beste project krijgt een cheque van € 15.000. Daarnaast zijn er nog prijzen van € 10.000 en € 5.000.

#Duurzaamheid

Met het thema #duurzaamheid wil het CZ Fonds aandacht geven aan de verduurzaming van de zorgsector. Het CZ Fonds zoekt via de CZ Zorgprijsvraag 2023 creatieve ideeën en oplossingen die bijdragen aan het verlagen van de voetafdruk van de zorgsector op het milieu. Hoe draagt u als zorgverlener uw steentje bij aan de verduurzaming van de zorg? Welke duurzame initiatieven kunt u implementeren in uw dagelijkse werk? Draagt dit bij aan het verlagen van de negatieve impact die de zorg heeft op klimaat en milieu?

Waarom dit thema?

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de totale jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot. De gezondheidszorg wordt zelf ook geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. Zo leiden klimaatverandering en milieuverontreiniging tot meer en andere zorgvragen. Om een gezonde en duurzame toekomst van de zorg te behalen, hebben zorginstellingen, overheden en bedrijven hierover afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg.

Duurzame zorginitiatieven kunnen bijdragen aan de toekomstbestendigheid van zorg. Zo kan de natuur een heilzame werking hebben voor mensen op een GGZ-wachtlijst, kan plantaardige voeding bijdragen aan het bevorderen van de gezondheid van medewerkers en cliënten, of kan afvalreductie plaatsvinden door aparte inzameling en recycling.

Om de zorgsector te verduurzamen is een gezamenlijke inspanning nodig. Bewustwording van onder andere zorgverleners is een voorwaarde voor verduurzaming. Goede voorbeelden kunnen hierbij helpen. De focus van de zorgprijs ligt hierbij op (kleine) verbeterinitiatieven waar zorgverleners vanuit hun dagelijkse werkzaamheden toe geïnspireerd raken.

De deelnemers van Atelier SKON mega trots op deze mooie nominatie, het geeft ze een boost om lekker door te gaan met recycelen en kruisbestuiven!!

https://www.cz.nl/over-cz/in-de-maatschappij/cz-fonds/cz-zorgprijs

Ouder bericht Terug naar Blogberichten Nieuwer bericht